องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เม็กดำ พระธาตุอินทร์แปลง
อบต.ภารแอ่น 0
อบต.ภารแอ่น 0
อบต.ภารแอ่น 0
อบต.ภารแอ่น 0
อบต.ภารแอ่น 0
อบต.ราษฎร์พัฒนา 0
อบต.ราษฎร์พัฒนา 0
อบต.ราษฎร์พัฒนา 0
อบต.ราษฎร์พัฒนา 0
อบต.ราษฎร์พัฒนา 0
อบต.ลานสะแก ประเพณีบุญบั้งไฟ
อบต.เวียงสะอาด กลุ่มปลูกแตงโมบ้านหัวดงนาค่าย