องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาดูน [บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เทศบาลตำบลนาดูน องค์พระบรมธาตุนาดูน
อบต.กู่สันตรัตน์ โบราณสถานกู่สันตรัตน์
อบต.กู่สันตรัตน์ ศาลานางขาว
อบต.กู่สันตรัตน์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่สันตรัตน์
อบต.ดงบัง จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม
อบต.ดงบัง จิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเรไรย์
อบต.ดงยาง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
อบต.พระธาตุ เกษตรพอเพียง
อบต.พระธาตุ กู่น้อย