องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ กู่โพนวิจ
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ โพนขี้นก (ซากฟอสซิลส์)
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ กู่โพนระฆัง
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย กู่กระโดน
เทศบาลตำบลเมืองบัว งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
เทศบาลตำบลเมืองบัว ปรางค์กู่เมืองบัว(พุทธศตวรรษที่ 18)
เทศบาลตำบลเมืองบัว แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว
เทศบาลตำบลเมืองบัว สิมวัดประทุมคงคา อุโบสถที่เก่าแก่ 230-260 ปี