องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชัยวารี วัดรัตนไตรคม
เทศบาลตำบลชัยวารี บ้านศรีวิไล ชุมชนคนพอเพียง
เทศบาลตำบลคำพอุง ภูผางาม
เทศบาลตำบลคำพอุง ถ้ำภูมวย
เทศบาลตำบลคำพอุง ผาหำหด
เทศบาลตำบลคำพอุง ถ้ำหินสอ
เทศบาลตำบลคำพอุง น้ำจ๊าก
เทศบาลตำบลคำพอุง ถ้ำสินชัย
อบต.สะอาด หาดริมชี
อบต.หนองตาไก้ บ้านดิน
อบต.หนองตาไก้ หลวงปู่เกสร
อบต.หนองตาไก้ หนองหัวช้าง
อบต.หนองตาไก้ ดอนปู่ตาคู่บ้าน