องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเกาะแก้ว หลวงพ่อใหญ่
เทศบาลตำบลเกาะแก้ว พระธาตุพนมจำลอง
เทศบาลตำบลเสลภูมิ บึงโดน
เทศบาลตำบลเสลภูมิ สวนสุขภาพสระศาลาลอย
เทศบาลตำบลเมืองไพร 0
เทศบาลตำบลนาแซง วัดเกาะแก้วเกจิยาราม
อบต.นาเลิง
เทศบาลตำบลท่าม่วง สะพานแพเฉินหลง
เทศบาลตำบลท่าม่วง พระธาตุจำลองที่วัดป่าศักดาราม
อบต.บึงเกลือ อ่างเก็บน้ำบึงเกลือ
อบต.บึงเกลือ อ่างเก็บน้ำบึงเกลือ
อบต.บึงเกลือ อ่างเก็บน้ำท่องเที่ยว