องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหินกอง วัดบ้านหินกอง
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา หาดแดนแก้ว
เทศบาลตำบลจำปาขัน พระธาตุพันขัน
เทศบาลตำบลจำปาขัน นวัตวิถี บ้านหญ้าหน่อง
เทศบาลตำบลจำปาขัน โฮมสเตย์บ้านหญ้าหน่อง
เทศบาลตำบลจำปาขัน สถานที่ท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านหญ้าหน่อง
เทศบาลตำบลจำปาขัน นวัตวิถี บ้านหญ้าหน่อง
เทศบาลตำบลจำปาขัน สินค้า OTPO บ้านหญ้าหน่อง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อบต.ช้างเผือก อ่างเก็บน้ำท่าหนองจอก
อบต.ช้างเผือก กำแพงแก้ว วัดบ้านเปลือยใหญ่
อบต.ช้างเผือก พระธาตุอรหันต์
อบต.ทุ่งศรีเมือง วัดจำปานครบุรี
อบต.น้ำคำ วัดสระเกตุ
อบต.สระคู วัดกู่พระโกนา
อบต.เมืองทุ่ง พระเจ้าใหญ่ วัดบ้านยางเครือ
อบต.เมืองทุ่ง เรือนชมพูรีสอร์ท