องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโพนเมือง พระธาตุสีไคล
เทศบาลตำบลโพนเมือง ศาลหลวงปู่เสือ
เทศบาลตำบลโพนเมือง วัดวังสนามปินาตาราม
อบต.หน่อม อ่างเก็บนำวังเจ๊ก
อบต.หน่อม ลำไห้วยไส้ไก่
อบต.หน่อม กุดติ้ว
อบต.หน่อม โบราณสถานวัดราศรีไสล
อบต.หน่อม หาดท่าจั่น
อบต.บ้านดู่ หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ
อบต.หนองหมื่นถ่าน สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ(วัดบ้านหนองหมื่นถ่าน)
อบต.อาจสามารถ วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์สิตาราม