องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ วัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง)
อบต.โพธิ์สัย อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง
อบต.สวนจิก วัดบ้านกล้วย
อบต.สวนจิก วัดบ้านเหล่ากุด
อบต.หนองแวงควง วัดป่านกยูงทอง