องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลดินดำ ประเพณีแข่งเรือ
เทศบาลตำบลดินดำ ตลิ่งกั้นลำน้ำชี ให้อาหารปลาในเขตวัด
เทศบาลตำบลดงสิงห์ แม่น้ำชี
เทศบาลตำบลจังหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ
อบต.ปาฝา ศูนย์โอท็อป ตำบลปาฝา