องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองฮี สวนสาธารณะเกาะกลางหนองฮี
เทศบาลตำบลหนองฮี ศาลเจ้าพ่อภูเงิน
เทศบาลตำบลหนองฮี ทุ่งทานตะวัน
อบต.ดูกอึ่ง ลำน้ำเสียว
อบต.ดูกอึ่ง ป่าดงลิง
อบต.เด่นราษฎร์ ศาลเจ้าปู่ผ่านเจ้าพ่อบ่อพันขัน
อบต.เด่นราษฎร์ ดอนขุมเงิน
อบต.เด่นราษฎร์ บ่อพันขันแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน