องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกมลาไสย ขอนไม้โบราณ
เทศบาลตำบลธัญญา
เทศบาลตำบลหนองแปน โนนสาวเอ้
เทศบาลตำบลหนองแปน พระธาตุยาคู
อบต.โคกสมบูรณ์ ป่าอนุรักษ์ดงนามล
อบต.เจ้าท่า ปู่เจ้าฟ้าระงึม
อบต.เจ้าท่า โฮมสเตย์
อบต.เจ้าท่า ศูนย์การเรียนรู้บ้านดงลิง
อบต.เจ้าท่า องค์หลวงปู่เจ้าท่า
อบต.เจ้าท่า แม่น้ำชี
อบต.โพนงาม ศาลาไม้วัดสว่างดอนหัน
อบต.โพนงาม หนองเลิงเปือย
อบต.โพนงาม โครงกระดูกมนุษย์โบราณ
อบต.โพนงาม แปลงเกษตรอินทรีย์หนองเลิงเปือย
เทศบาลตำบลหลักเมือง กุดน้ำใส
อบต.กมลาไสย โฮมสเตย์บ้านข้าวหลาม
อบต.กมลาไสย พระธาตุยาคู
อบต.กมลาไสย ครัวสะแบง
อบต.กมลาไสย พระธาตุยาคู
อบต.กมลาไสย หนองเรือ
อบต.ธัญญา -