องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโพน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เทศบาลตำบลโพน สหกรณ์ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลโพน พระบรมธาตุเจดีย์ฐิตเถระมหาเถราณุสรณ์
เทศบาลตำบลนาทัน ร่องแพ อ่างเก็บน้ำลำพันชาต
เทศบาลตำบลนาทัน น้ำตกอังค่า
เทศบาลตำบลนาทัน ภูผาเพชร
เทศบาลตำบลนาทัน ภูนาเพีย
อบต.ทุ่งคลอง ภูพันหยอด
อบต.ดินจี่ แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย
อบต.โพน ร้านนิรมลแพรวา
อบต.โพน สวนศิริบุตรไม้ผล
อบต.โพน ดอนเจ้าปู่