องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าคันโท วนอุทยานภูพระ
เทศบาลตำบลท่าคันโท สวนสาธารณะหนองบ่อ
เทศบาลตำบลท่าคันโท สวนสาธารณะหนองผักแว่น
เทศบาลตำบลกุดจิก หนองหลวง
เทศบาลตำบลกุดจิก ภูโน
เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
เทศบาลตำบลนาตาล วนอุทยานภูพระ