องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลดอนจาน 0
เทศบาลตำบลดอนจาน 0
เทศบาลตำบลดอนจาน 0
เทศบาลตำบลดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่
เทศบาลตำบลดอนจาน 0
อบต.นาจำปา วัดดอยดงเย็น
อบต.สะอาดไชยศรี น้ำตกไทรย้อย