องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพังโคน พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำ ยสกุลปุตโต
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
เทศบาลตำบลแร่ วัดดอยเทพเนรมิต
เทศบาลตำบลแร่ น้ำตกแม่อูน
เทศบาลตำบลแร่ เขื่อนน้ำอูน
เทศบาลตำบลแร่ น้ำตกอินจิว