องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองลาด หนองหมาคาบปลา
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ศาลเจ้าปู่มเหสักข์
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ อ่างเก็บน้ำหนองแบน
เทศบาลตำบลปลาโหล หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์
เทศบาลตำบลปลาโหล หาดหินใหญ่
เทศบาลตำบลคำบ่อ จุดชมวิวภูฮอม
เทศบาลตำบลคำบ่อ อนุสรณ์สถานจิตร ภูมิศักดิ์
อบต.ค้อเขียว น้ำตกแก่งกุลา
อบต.ค้อเขียว วัดคอนสวรรค์
อบต.ค้อเขียว ถ้ำพระพุทธไสยาสน์
อบต.ค้อเขียว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด
อบต.วาริชภูมิ วัดพระธาตุศรีมงคล
อบต.วาริชภูมิ น้ำตกด่านแต้