องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นิคมน้ำอูน วัดผาเทพนิมิต
อบต.สุวรรณคาม วัดถ้ำน้ำหยาด
อบต.หนองปลิง อ่างเก็บน้ำลำน้ำอูน