องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคำตากล้า สวนสาธารณะหนองสามขา
เทศบาลตำบลแพด วัดไตรสิกขาฯ
อบต.คำตากล้า ผาศักดิ์