องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ม่วง -
อบต.ดงหม้อทองใต้ แก่งเต่า
อบต.ดงหม้อทองใต้ น้ำตกหลี่ผี
อบต.ดงหม้อทองใต้ วัดป่าด่านม้า
อบต.ดงหม้อทองใต้ วัดป่าดงหม้อทอง
อบต.บ่อแก้ว พุทธสถานพระพุทธเมตตาประชาสันติ์
อบต.บ่อแก้ว วัดศัทธาราม
อบต.บ่อแก้ว หนองบ่อแก้ว