องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย สวนบัวแดงฮ่องแซง
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา กลุ่มทอผ้าย้อมคราม
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สะพานรักสามัคคี
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา วิถีชีวิตสามัคคี
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สวนสาธารณหนองทอย
เทศบาลตำบลโพนแพง พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ผ่านปัญญาปทีโป
เทศบาลตำบลท่าก้อน ท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำสงคราม