องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สวนสมเด็จย่า
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน หลวงพ่อองค์ดำ
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน ดอนปู่ตา
เทศบาลตำบลพันนา ปราสาทขอม
เทศบาลตำบลบงใต้ ประเพณีบุญบั้งไฟ
เทศบาลตำบลโคกสี โบราณ