องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลตองโขบ วัดป่านาคนิมิต
เทศบาลตำบลตองโขบ วัดดอยธรรมเจดี
อบต.ด่านม่วงคำ บึงแต้
อบต.เหล่าโพนค้อ น้ำตกศรีตาดโตน
อบต.เหล่าโพนค้อ อ่างเก็บน้ำห้วยโทห้วยยาง
อบต.เหล่าโพนค้อ จุดชมวิวพระธาตุดอยอ่างกุ้ง
อบต.เหล่าโพนค้อ อุโบสถดิน