องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นาตงวัฒนา ประตูน้ำสุรัสวดี
อบต.นาตงวัฒนา วัดป่าโนนขุมเงิน
อบต.นาตงวัฒนา บึงคัน
อบต.บ้านแป้น วัดสุทธิวราราม
อบต.บ้านแป้น หนองหาน
เทศบาลตำบลเชียงสือ บึงกลาง
เทศบาลตำบลเชียงสือ ท่าน้ำก่ำ