องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโคกภู น้ำตกห้วยใหญ่
เทศบาลตำบลโคกภู เขื่อนน้ำพุง
เทศบาลตำบลสร้างค้อ วัดพุทธบาทน้ำทิพย์
เทศบาลตำบลสร้างค้อ วัดภูน้อยเทพมงคล
อบต.กกปลาซิว อ่างเก็บน้ำนาผาง
อบต.กกปลาซิว อ่างเก็บนำห้วยเหน่ง
อบต.กกปลาซิว วัดถ้ำภูผายล
อบต.หลุบเลา วัดถ้ำสุทธิ
อบต.หลุบเลา วัดถ้ำช้างทอง
อบต.หลุบเลา วัดถ้ำเสียงของ