องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.นครพนม พระธาตุพนม
อบจ.นครพนม สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน
อบจ.นครพนม อุโมงนาคราช
อบจ.นครพนม น้ำตกตาดโพธิ์
อบจ.นครพนม น้ำตกตาดขาม
อบจ.นครพนม ด่านสาวคอย
อบจ.นครพนม สวนหลวง ร.9
อบจ.นครพนม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
อบจ.นครพนม วัดโพธ์ศรี
อบจ.นครพนม วัดนักบุญอันนา
อบจ.นครพนม วัดศรีเทพ
อบจ.นครพนม วัดโอกาสศรีบัวบาน
อบจ.นครพนม หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
อบจ.นครพนม เขื่อนหน้าเมืองนครพนม
อบจ.นครพนม พระธาตุนคร
อบจ.นครพนม พระธาตุมหาชัย
อบจ.นครพนม พระธาตุประสิทธิ์
อบจ.นครพนม พระธาตุท่าอุเทน
อบจ.นครพนม พระธาตุศรีคูณ
อบจ.นครพนม พระเรณูนคร
เทศบาลเมืองนครพนม สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ)
เทศบาลเมืองนครพนม อัฒจันทร์ริมแม่น้ำโขง (หน้าตลาดอินโดจีน)
เทศบาลเมืองนครพนม สวนเทิดพระเกียรติ
เทศบาลเมืองนครพนม ตลาดอินโดจีน
เทศบาลเมืองนครพนม พญาศรีสัตตนาคราช
เทศบาลเมืองนครพนม สวนชมโขง
เทศบาลตำบลหนองญาติ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
เทศบาลตำบลหนองญาติ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินท์
เทศบาลตำบลหนองญาติ หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
เทศบาลตำบลหนองญาติ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด นครพนม
อบต.ท่าค้อ สวนสมุนไพร
อบต.ขามเฒ่า สวนลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1
อบต.ขามเฒ่า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อบต.ขามเฒ่า ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชฯ
อบต.บ้านผึ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยแล้งใหญ่
อบต.บ้านผึ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง
อบต.อาจสามารถ ศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้
อบต.อาจสามารถ ลานแคมป์ปิ้ง
อบต.นาราชควาย สักการะหลวงปู่สัมฤทธิ์คู่บ้านนาราชควาย
อบต.นาราชควาย สักการะรอยพระพุทธบาท และปฏิบัติธรรม ณ วัดเวินพระบาทภูกระแต