องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.นครพนม พระธาตุพนม
อบจ.นครพนม พระเรณูนคร
อบจ.นครพนม สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน
อบจ.นครพนม อุโมงนาคราช
อบจ.นครพนม น้ำตกตาดโพธิ์
อบจ.นครพนม น้ำตกตาดขาม
อบจ.นครพนม ด่านสาวคอย
อบจ.นครพนม สวนหลวง ร.9
อบจ.นครพนม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
อบจ.นครพนม วัดโพธ์ศรี
อบจ.นครพนม วัดนักบุญอันนา
อบจ.นครพนม วัดศรีเทพ
อบจ.นครพนม วัดโอกาสศรีบัวบาน
อบจ.นครพนม หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
อบจ.นครพนม เขื่อนหน้าเมืองนครพนม
อบจ.นครพนม พระธาตุนคร
อบจ.นครพนม พระธาตุมหาชัย
อบจ.นครพนม พระธาตุประสิทธิ์
อบจ.นครพนม พระธาตุท่าอุเทน
อบจ.นครพนม พระธาตุศรีคูณ
เทศบาลเมืองนครพนม สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ)
เทศบาลเมืองนครพนม พญาศรีสัตตนาคราช
เทศบาลเมืองนครพนม อัฒจันทร์ริมแม่น้ำโขง (หน้าตลาดอินโดจีน)
เทศบาลเมืองนครพนม สวนชมโขง
เทศบาลเมืองนครพนม ตลาดอินโดจีน
เทศบาลเมืองนครพนม สวนเทิดพระเกียรติ
เทศบาลตำบลหนองญาติ หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
เทศบาลตำบลหนองญาติ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินท์
เทศบาลตำบลหนองญาติ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด นครพนม
เทศบาลตำบลหนองญาติ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
อบต.ท่าค้อ สวนสมุนไพร
อบต.ท่าค้อ โบราณสถานหนองจันทน์-เมืองเก่า
อบต.ท่าค้อ ศาลอัญญาพระไซ
อบต.ขามเฒ่า สวนลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1
อบต.ขามเฒ่า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อบต.ขามเฒ่า ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชฯ
อบต.บ้านผึ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยแล้งใหญ่
อบต.บ้านผึ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง
อบต.อาจสามารถ ศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้
อบต.อาจสามารถ ลานแคมป์ปิ้ง
อบต.นาราชควาย สักการะรอยพระพุทธบาท และปฏิบัติธรรม ณ วัดเวินพระบาทภูกระแต
อบต.นาราชควาย สักการะหลวงปู่สัมฤทธิ์คู่บ้านนาราชควาย