องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าอุเทน พระธาตุท่าอุเทน
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ตลาดนัดไทย-ลาว
เทศบาลตำบลท่าอุเทน วัดกลาง
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ภูมิ - มูนมัง ชุมชนย่านเมืองเก่า
เทศบาลตำบลท่าอุเทน สวนสาธารณะบึงมอ
เทศบาลตำบลท่าอุเทน วัดโพธิ์ไชย
เทศบาลตำบลท่าอุเทน พระบาง วัดไตรภูมิ
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ศาลเจ้ามณีธรรม
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ศาลหลักเมือง
เทศบาลตำบลเวินพระบาท วัดพระบาทเวินปลา
อบต.ไชยบุรี หนองหาร
อบต.ท่าจำปา ป่าดงกระแสน
อบต.พนอม รอยเท้าไดโนเสาร์
อบต.รามราช อ่างเก็บน้ำห้วยคำเฮือ
อบต.โนนตาล หนองแวง
อบต.โนนตาล พระธาตุสิมมา
อบต.โนนตาล ศูนย์เครื่องปั้นดินเผา
อบต.โนนตาล ห้วยกุดค้าว
อบต.โนนตาล พระธาตุโนนตาล