องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านแพง หาดดอนแพง
เทศบาลตำบลบ้านแพง หนองเครือเขา
อบต.นางัว น้ำตกตาดขาม
อบต.นางัว อุทยานแห่งชาติภูลังกา
อบต.ไผ่ล้อม น้ำตกตาดโพธิ์
อบต.โพนทอง น้ำตกทรายทอง
อบต.โพนทอง ซุ้มประตูโขง