องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเรณูนคร ศาลหอปู่ถลา
เทศบาลตำบลเรณูนคร วัดพระธาตุเรณู
อบต.หนองย่างชิ้น ประเพณีกินปลาห้วยแคนแดนกระติบข้าวใหญ่ ลาบไก่งวงแซบ
อบต.ท่าลาด หาดทรายขาวริมน้ำก่ำ