องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านข่า พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
เทศบาลตำบลบ้านข่า แพท่องเที่ยวบ้านดงหนองบัว
เทศบาลตำบลนาคำ อุทยานลิงป่าบ้านโพนก่อ
อบต.นาเดื่อ อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ
เทศบาลตำบลสามผง หาดทรายขาวบ้านปากยาม
เทศบาลตำบลสามผง โบสถ์หลวงปู่พระเนาว์
เทศบาลตำบลสามผง วัดศรีวิชัย
อบต.ท่าบ่อสงคราม หาดทรายกุดโด
อบต.ท่าบ่อสงคราม หนองไชยวาน บ้านดอนแดง
เทศบาลตำบลหาดแพง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลหาดแพง ท่าเสด็จแม่น้ำสงคราม
เทศบาลตำบลหาดแพง อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ