องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.มุกดาหาร หอแก้วมุกดาหาร
อบจ.มุกดาหาร นวดแผนไทย อบจ.มุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร หอแก้วมุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน
เทศบาลตำบลคำอาฮวน อุทยานภูหินขัน
เทศบาลตำบลคำอาฮวน อุทยานภูศรีแก้ว
เทศบาลตำบลคำอาฮวน สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์
เทศบาลตำบลคำอาฮวน อุทยานวัดบุปผาธรรม
เทศบาลตำบลนาโสก วัดภูถ้ำช้าง
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ สวนสาธารณะอุปฮาดราชวงศ์
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ภูเต่า
เทศบาลตำบลผึ่งแดด ภูทอก
เทศบาลตำบลผึ่งแดด หนองคำผึ้ง
เทศบาลตำบลผึ่งแดด หนองกก
เทศบาลตำบลมุก วัดถ้ำภูผาเจี๊ยะ
เทศบาลตำบลนาสีนวน ห้วยสิงห์
เทศบาลตำบลนาสีนวน ริมโขง
เทศบาลตำบลนาสีนวน ภูผาเทิบ
อบต.บ้านโคก ป่าชุมชนภูขวาง