องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย วัดภูดานแต้
เทศบาลตำบลร่มเกล้า วัดดานพระอินทร์
เทศบาลตำบลร่มเกล้า วัดภูผาขาม
เทศบาลตำบลร่มเกล้า วัดภูหล่มขุม
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ทุ่งกังหันลม "ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม"
อบต.โชคชัย น้ำตกสายธาร
อบต.โชคชัย วัดพุทโธธัมมะธะโร
อบต.นิคมคำสร้อย วนอุทยานภูหมู
อบต.นิคมคำสร้อย อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก
อบต.หนองแวง ลานธรรมพญานาค