องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลดงหลวง ห้วยขี้หมู
เทศบาลตำบลดงหลวง นาไฮเดียว
เทศบาลตำบลดงหลวง ถ้ำหมามิด
เทศบาลตำบลดงหลวง อ่างเก็บน้ำชะโนด
เทศบาลตำบลหนองแคน ห้วยไร่(1)
เทศบาลตำบลหนองแคน ห้วยไร่(2)
เทศบาลตำบลหนองแคน ทรามวัยนอนสำราญ
เทศบาลตำบลหนองแคน ผึ้งหลวง
เทศบาลตำบลกกตูม น้ำตกด่านแต้
เทศบาลตำบลกกตูม น้ำตกแก่งโพธิ์
เทศบาลตำบลกกตูม อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่
อบต.หนองบัว อ่างเก็บนำห้วยชะโนด
อบต.หนองบัว ช้างไม้ วัดบุปผาราม
อบต.พังแดง โขดหินภูเขาไฟ
อบต.พังแดง น้ำตกห้วยเลา