องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคำชะอี กลองโบราณที่มีอายุกว่า 2 พันปี
เทศบาลตำบลคำชะอี อ่างเก็บน้ำห้วยมุก
เทศบาลตำบลคำชะอี ภูผาซาน
อบต.บ้านค้อ น้ำตกแก่งบอน
อบต.บ้านค้อ น้ำตกห้วยเลา
อบต.บ้านเหล่า ภูผาซาน
อบต.น้ำเที่ยง อ่างเก็บน้ำห้วยมุก
อบต.บ้านซ่ง ภูน้อย
อบต.บ้านซ่ง บึงโพธิ์ศรี
อบต.คำชะอี เจดีย์วัดหลวงปู่จาม
อบต.คำชะอี เจดีย์วัดแม่ชีแก้ว
อบต.คำชะอี น้ำตกศักดิ์สิทธิ์คำชะอี
อบต.คำชะอี อ่างเก็บห้วยคันแทใหญ่
อบต.คำบก ภูผากูด
อบต.โพนงาม พระพุทธบาทภูธง
อบต.หนองเอี่ยน บึงหนองบง
อบต.หนองเอี่ยน โบสถ์เล็กที่สุดในประเทศ