องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส
เทศบาลตำบลบ้านเป้า หมุ่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเป้า
เทศบาลตำบลบ้านเป้า สำนักสงฆ์ถ้ำโส้ม
อบต.โนนยาง น้ำตกตาดโตน
อบต.โนนยาง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนเกษตร)
อบต.โนนยาง อ่างเก็บน้ำเขื่อนวังนอง
อบต.หนองสูงใต้ วักผาพยอม
อบต.หนองสูงใต้ น้ำตกแก้งทางลาว
อบต.หนองสูงใต้ สำนักสงฆ์ภูอ่างเงิน
อบต.หนองสูงใต้ วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)
อบต.หนองสูงใต้ วัดผาน้ำหยาดทิพยาราม