องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
เทศบาลตำบลดอยแก้ว น้ำตกแม่เตี๊ยะ
เทศบาลตำบลดอยแก้ว โครงการหลวงห้วยส้มป่อย
เทศบาลตำบลดอยแก้ว ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ถ้ำตอง
เทศบาลตำบลบ้านแปะ โครงการหลวงขุนแปะ
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริบ้านดงเย็น
เทศบาลตำบลบ้านแปะ พระบรมธาตุดอยผาขาว
เทศบาลตำบลบ้านแปะ น้ำตกตาดเหมย
เทศบาลตำบลบ้านหลวง โครงการหลวงอินทนนท์
เทศบาลตำบลบ้านหลวง น้ำตกแม่ยะ
เทศบาลตำบลบ้านหลวง น้ำตกผาดอกเสี้ยว
เทศบาลตำบลบ้านหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เทศบาลตำบลบ้านหลวง น้ำตกแม่กลาง
เทศบาลตำบลบ้านหลวง พระมหาธาตุนภเมทนีดล,นภพลภูมิศิริ
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ สวนมอสคำปัน
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ พิพิธภัณฑ์ป้าแสงดา
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ พุทธสถานอุทธยานดอยโมคคัลลานะ
อบต.ข่วงเปา วัดขะแมดเก่า
อบต.ข่วงเปา ดอยต้อก
อบต.ข่วงเปา วัดขะแมดใหม่
อบต.ข่วงเปา วัดมงคลวารี
อบต.ข่วงเปา วัดวังดิน
อบต.ข่วงเปา วัดล้านนาญาณสังวราราม
อบต.ข่วงเปา วัดห้วยตองสัก
อบต.ข่วงเปา วัดใหม่สันตึง
อบต.ข่วงเปา วัดท่าศาลา
เทศบาลตำบลแม่สอย ถ้าตุ๊ปู่