องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด บ้านไทลื้อ
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลเชิงดอย หนองบัวพระเจ้าหลวง
เทศบาลตำบลเชิงดอย วัดพระธาตุดอยกู่
เทศบาลตำบลลวงเหนือ วัฒนธรรมไตลื้อตำบลลวงเหนือ
เทศบาลตำบลลวงเหนือ แผ่นดินหวิด
เทศบาลตำบลลวงเหนือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เทศบาลตำบลลวงเหนือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำและถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาว
เทศบาลตำบลลวงเหนือ วัดศรีมุงเมือง
เทศบาลตำบลลวงเหนือ สะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวงอุดมธารา-บ้านป่าสักงาม
เทศบาลตำบลลวงเหนือ น้ำตกป่าสักงามและบ้านพักเอเฟรม
เทศบาลตำบลแม่โป่ง วัดหลวงหนองงู
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ศูนย์ศึกษาพัฒนาการบ้านฮ้องไคร้
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ่างเก็บน้ำห้วยก๊า
เทศบาลตำบลแม่โป่ง วัดดอยจอมแจ้ง
เทศบาลตำบลแม่โป่ง สวนสาธารณะตำบลแม่โป่ง
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง บ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง น้ำตกห้วยหม้อ
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง สวนรุกขชาติดงเย็น
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง วัดปางอั้น
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง พุทธมณฑลเชียงใหม่
เทศบาลตำบลแม่คือ วัดสารภีพระเจ้าล้านเหรียญ
เทศบาลตำบลแม่คือ วัดแม่คือ
เทศบาลตำบลป่าป้อง เชียงใหม่ ศิลาดล
เทศบาลตำบลป่าป้อง ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ วัดพันหลัง
อบต.เทพเสด็จ โฮมเสตย์
อบต.เทพเสด็จ ดอยลังกา
อบต.เทพเสด็จ จุดชมวิวบ้านน้ำดั้น
อบต.เทพเสด็จ น้ำตกเทพเสด็จ
อบต.เทพเสด็จ ดอยม่อนฤาษี