องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด บ้านไทลื้อ
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
เทศบาลตำบลเชิงดอย หนองบัวพระเจ้าหลวง
เทศบาลตำบลลวงเหนือ น้ำตกป่าสักงามและบ้านพักเอเฟรม
เทศบาลตำบลลวงเหนือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำและถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาว
เทศบาลตำบลลวงเหนือ แผ่นดินหวิด
เทศบาลตำบลลวงเหนือ วัฒนธรรมไตลื้อตำบลลวงเหนือ
เทศบาลตำบลลวงเหนือ วัดศรีมุงเมือง
เทศบาลตำบลลวงเหนือ สะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เทศบาลตำบลลวงเหนือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ่างเก็บน้ำห้วยก๊า
เทศบาลตำบลแม่โป่ง วัดหลวงหนองงู