องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดป่าจี้
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดช่อแล
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา แหล่งเตาโบราณอินทขิล
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สำนักสงฆ์ศรีระมิงค์
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดบ้านใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดวังแดง
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดหางดง
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดป่าจิตตาราม
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดป่าอรัญญวิเวก
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดป่าไผ่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดศรีภูมินทร์(สันป่าสัก)
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดบ้านปง
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดหนองบัว
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดหนองออน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดม่วงคำ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วัดสันป่าตอง(อินทขิล)
เทศบาลตำบลสันมหาพน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัด
เทศบาลตำบลอินทขิล แหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ม.16
เทศบาลตำบลอินทขิล ปางช้างแม่ปิง
เทศบาลตำบลแม่แตง วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
เทศบาลตำบลแม่แตง วัดสันปูเลย
เทศบาลตำบลแม่แตง วัดหนองบัว(เมืองพระนิพพาน)
เทศบาลตำบลแม่แตง วัดม่วงชุม
เทศบาลตำบลแม่แตง วัดทุ่งหลวง
เทศบาลตำบลแม่แตง วัดพระธาตุศรีวิชัย
เทศบาลตำบลแม่แตง วัดป่าหมู่ใหม่
เทศบาลตำบลแม่แตง วัดพระธาตุจอมธรรม
เทศบาลตำบลแม่แตง วัดแม่กะ
อบต.กื๊ดช้าง ล่องแก่ง (เรือยาง)
อบต.กื๊ดช้าง น้ำตกตาดหมอก
อบต.กื๊ดช้าง อนุสาวรีย์พระนเรศวร
อบต.กื๊ดช้าง นั่งเกวียน
อบต.กื๊ดช้าง โฮมสเตย์
อบต.กื๊ดช้าง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
อบต.กื๊ดช้าง ขี่ช้าง
อบต.กื๊ดช้าง ล่องแพไม้ไผ่
อบต.กื๊ดช้าง แก่งกื้ด
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก วัดหนองโค้ง
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก พระพุทธบาทข่วงเปา
อบต.บ้านช้าง รานตอง
อบต.บ้านช้าง แบมบู คันทรี่ลอร์ด
อบต.บ้านช้าง ปางช้างริมธาร
อบต.บ้านช้าง ปางช้างห้วยปูใหม่
อบต.บ้านช้าง ลีซูลอร์ด
อบต.บ้านช้าง บ้านช้างปางใหม่ พาราไดซ์รีสอร์ท
อบต.บ้านเป้า เขื่อนแม่งัด
อบต.บ้านเป้า รอยัลปิง การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท
อบต.บ้านเป้า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
อบต.บ้านเป้า แม่โจ้บ้านดินโฮมสเตย์
อบต.ป่าแป๋ โฮมสเตย์บ้านกะเหรี่ยงแม่จอก
อบต.ป่าแป๋ น้ำพุร้อนโป่งเดือด
อบต.ป่าแป๋ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
อบต.ป่าแป๋ ทัวร์ป่าแม่แสะ
อบต.ป่าแป๋ น้ำตกปางลัน
อบต.ป่าแป๋ จุดชมวิวม่อนอังเกตุ
อบต.เมืองก๋าย จุดชมวิวดอยเงาะและสวนชาลุงเดช
เทศบาลตำบลแม่หอพระ น้ำพุเจ็ดสี
เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ่างเก็บน้ำหนองปลิง
เทศบาลตำบลแม่หอพระ น้ำตกบัวตอง
อบต.สบเปิง วัดคีรีบรรพต (ดอนเจียง)
อบต.สบเปิง วัดท่าข้าม
อบต.สบเปิง น้ำตกหมอกฟ้า
อบต.สันป่ายาง อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม
อบต.สันป่ายาง น้ำตกตาดหลวง
อบต.สันป่ายาง น้ำตกตาดผาม้า
อบต.สันป่ายาง อ่างเก็บน้ำโป่งเป้า
อบต.สันป่ายาง ผาผึ้ง
อบต.สันป่ายาง วัดหนองก๋าย
อบต.สันป่ายาง วัดม่อนผาแดง