องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่ริม สวนกล้วยไม้สายนำผึ้ง
เทศบาลตำบลแม่ริม วัดป่าดาราภิรมย์
เทศบาลตำบลแม่ริม เอ็กซ์เซนเตอร์
เทศบาลตำบลแม่ริม ฟาร์มงูแม่สา
เทศบาลตำบลแม่ริม พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
เทศบาลตำบลแม่ริม เอทีวี ออนทัวร์
เทศบาลตำบลแม่ริม คุ้มเสือแม่ริมTiger Kinkdom
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก วัดสุรินทราราษฎร์
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก หนองน้ำสาธารณะป่าแง
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก วัดอินทราราม
เทศบาลตำบลริมเหนือ บ้านควายไทย
เทศบาลตำบลสันโป่ง ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลสันโป่ง วัดพระธาตุจอมแตง
เทศบาลตำบลแม่แรม ฟาร์มงูแม่ริม
เทศบาลตำบลแม่แรม ม่อนอิงดาว
เทศบาลตำบลแม่แรม โรงเรียนลิง
เทศบาลตำบลแม่แรม น้ำตกตาดหมอก
เทศบาลตำบลแม่แรม ม่อนตะวัน
เทศบาลตำบลแม่แรม ม่อนคว่ำหล้อง
เทศบาลตำบลแม่แรม ม่อนแจ่ม
เทศบาลตำบลแม่แรม เอทีวีเชียงใหม่ทัวร์
เทศบาลตำบลแม่แรม ม่อนม่วน
เทศบาลตำบลแม่แรม ปางช้างแม่สา
เทศบาลตำบลแม่แรม สวนพฤกษ์ศาสตร์
เทศบาลตำบลแม่แรม น้ำตกแม่สา
เทศบาลตำบลแม่แรม สวนบัวแม่สาออร์คิด
อบต.ดอนแก้ว อ่างเก็บน้ำแม่จอก
อบต.ดอนแก้ว ลานเนินนุ่ม
อบต.ดอนแก้ว วัดโสภณาราม,พิพิธภัณฑ์วัดโสภณาราม
อบต.ดอนแก้ว วัดพระนอน(ขอนม่วง)
อบต.ดอนแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
อบต.ดอนแก้ว วัดดอนแก้ว
อบต.ดอนแก้ว วัดสันเหมืองประชาราม
อบต.ดอนแก้ว วัดดาราภิมุข
อบต.ดอนแก้ว วัดปิยาราม
อบต.โป่งแยง บ้านสวนทูนอิน รังพญาอินทรีย์ ?รงค์ วงษ์สวรรค์?
อบต.โป่งแยง หมู่บ้านอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถิ่นบ้านปงไคร้
อบต.โป่งแยง บ้านม้งแม่สา
อบต.โป่งแยง ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่
อบต.โป่งแยง หมู่บ้านกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยปงไคร้
อบต.โป่งแยง รอยพระพุทธหัตถ์ ?ถ้ำผาต๊ะ?
อบต.โป่งแยง ม่อนแจ่ม
อบต.โป่งแยง บ้านบวกเต๋ย
อบต.โป่งแยง ผานกกกโฮมสเตย์
อบต.แม่สา วัดศรีบุญเรือง
อบต.แม่สา วัดท่าไคร้
อบต.แม่สา สนามกอล์ฟสมิทกรีนวัลเล่ย์
อบต.แม่สา เชียงใหม่แม่ริมจิตโรภาส
อบต.แม่สา แม่ริมเวลพาร์ครีสอร์ท
อบต.แม่สา วัดแม่สาน้อย
อบต.แม่สา ศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
อบต.แม่สา วัดสว่างบรรเทิง
อบต.แม่สา วัดดอนชัย
อบต.แม่สา วัดแม่สาหลวง
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว วัดชมพูนุช (วังป้อง)
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว วัดนันทาวาส
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว พิจิตรา
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว บ้านสวนเฟื่องฟ้ารีสอร์ท
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว วัดศรีปิงชัย (หนองเขียว)
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว วัดดอนตัน
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว หาดทรายเหมืองแก้ว
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว วัดพรหมประดิษฐ์ (ต้นผึ้ง)
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว วัดเวฬุวัน (ป่าไผ่)
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว วัดวิจิตรวารี (น้ำต้น)
อบต.สะลวง ขุนหลวงวิลังคะ
อบต.สะลวง วัดพระพุทธบาทสี่รอย
อบต.ห้วยทราย รอยพระพุทธบาทแม่แอน