องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่ริม พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
เทศบาลตำบลแม่ริม เอ็กซ์เซนเตอร์
เทศบาลตำบลแม่ริม เอทีวี ออนทัวร์
เทศบาลตำบลแม่ริม คุ้มเสือแม่ริมTiger Kinkdom
เทศบาลตำบลแม่ริม วัดป่าดาราภิรมย์
เทศบาลตำบลแม่ริม สวนกล้วยไม้สายนำผึ้ง
เทศบาลตำบลแม่ริม ฟาร์มงูแม่สา
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก วัดอินทราราม
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก หนองน้ำสาธารณะป่าแง
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก วัดสุรินทราราษฎร์
เทศบาลตำบลริมเหนือ บ้านควายไทย
เทศบาลตำบลสันโป่ง ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลสันโป่ง วัดพระธาตุจอมแตง
เทศบาลตำบลแม่แรม ปางช้างแม่สา
เทศบาลตำบลแม่แรม ม่อนม่วน
เทศบาลตำบลแม่แรม สวนบัวแม่สาออร์คิด
เทศบาลตำบลแม่แรม ฟาร์มงูแม่ริม
เทศบาลตำบลแม่แรม ม่อนคว่ำหล้อง
เทศบาลตำบลแม่แรม โรงเรียนลิง
เทศบาลตำบลแม่แรม ม่อนอิงดาว
เทศบาลตำบลแม่แรม น้ำตกตาดหมอก
เทศบาลตำบลแม่แรม