องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จุดชมวิวทิวทัศน์สะเมิง
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ พระพุทธบาทป่ากล้วย
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิงรีสอร์ท
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าดา-ขุนวิน
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อุทยานแห่งชาติออบขาน
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ พระธาตุดอยนก
อบต.แม่สาบ พระบรมธาตุดอยผาส้ม
อบต.แม่สาบ ผายอง
อบต.แม่สาบ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ
อบต.แม่สาบ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
อบต.ยั้งเมิน ดอยม่อนนางเกตุ
อบต.ยั้งเมิน สวนดอกไม้เมืองหนาวปางขุม
อบต.ยั้งเมิน น้ำตกแม่จุม
อบต.สะเมิงเหนือ อ่างเก็บน้ำแม่ปาน
อบต.สะเมิงเหนือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
อบต.สะเมิงเหนือ น้ำพุร้อนโป่งกวาว