องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ พระธาตุดอยนก
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ คุ้มสะเมิง
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ พระพุทธบาทป่ากล้วย
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จุดชมวิวทิวทัศน์สะเมิง
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิงรีสอร์ท
อบต.แม่สาบ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ
อบต.แม่สาบ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
อบต.แม่สาบ ผายอง
อบต.แม่สาบ พระบรมธาตุดอยผาส้ม
อบต.ยั้งเมิน สวนดอกไม้เมืองหนาวปางขุม
อบต.ยั้งเมิน ดอยม่อนนางเกตุ
อบต.ยั้งเมิน น้ำตกแม่จุม
อบต.สะเมิงเหนือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
อบต.สะเมิงเหนือ น้ำพุร้อนโป่งกวาว
อบต.สะเมิงเหนือ อ่างเก็บน้ำแม่ปาน