องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่อาย อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
เทศบาลตำบลแม่อาย วัดพระธาตุดงส้มสุก
เทศบาลตำบลแม่อาย วัดแม่อายหลวง
เทศบาลตำบลแม่อาย วัดพระธาตุปู่แช่
อบต.ท่าตอน การล่อแพ
อบต.ท่าตอน ประั้เพณีปอยเทียน
อบต.ท่าตอน วัดใหม่หมอกจ๋าม
อบต.ท่าตอน วัดป่าแก้ว
อบต.ท่าตอน วัดท่าตอนพระอารามหลวง
อบต.ท่าตอน สวนส้มธนาธร
อบต.ท่าตอน บ้านะผ่า ชน 3 เผ่า
อบต.ท่าตอน บ้านใหม่พัฒนา (นานาเผ่า)
อบต.ท่าตอน สวนธรรมโกศล
อบต.ท่าตอน น้ำพุร้อนมะลิกา
อบต.ท่าตอน ประเพณีกินวอ
อบต.ท่าตอน พิธีผูกข้อมือ (ปีละ ๑ ครั้ง)
อบต.ท่าตอน อาคารสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ
อบต.ท่าตอน ประเพณีโล้ชิงช้า
อบต.ท่าตอน อ่างเก็บน้ำห้วยปู
อบต.ท่าตอน ประเพณีสงกรานต
อบต.ท่าตอน ประเพณีบวชลูกแก้ว
อบต.ท่าตอน ประเพณีลอยกระทง
อบต.ท่าตอน ท่าเรือ ท่าตอน(ล่อเรือ)
อบต.ท่าตอน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
อบต.ท่าตอน ไร่สตรอเบอรี่ อุ๊งอิ๊ง
อบต.ท่าตอน โครงการหลวงหมอกจ๋าม
อบต.ท่าตอน ประเพณีลอยพระอุปคุต
อบต.แม่นาวาง วัดพระธาตุแสงรุ้ง
อบต.แม่นาวาง วัดพระธาตุสบฝาง
อบต.แม่นาวาง อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี