องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านกลาง วัดพระยายั้งหวีด
เทศบาลตำบลบ้านกลาง วัดป่าสัก
เทศบาลตำบลบ้านกลาง วัดต้นกอก
เทศบาลตำบลสันป่าตอง วัดร้องสร้าน
เทศบาลตำบลสันป่าตอง วัดต้นผึ้ง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง กาดสลีบัวตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง วัดสันคะยอม
เทศบาลตำบลสันป่าตอง วัดสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง วัดศรีอรุณ
เทศบาลตำบลสันป่าตอง หอศิลป์สันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง วัดช่างกระดาษ
เทศบาลตำบลสันป่าตอง วัดกลางทุ่ง
อบต.บ้านกลาง โบราณสถานเวียงท่ากาน
อบต.มะขามหลวง พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
เทศบาลตำบลยุหว่า ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
เทศบาลตำบลยุหว่า วัดป่าเจริญธรรม
เทศบาลตำบลยุหว่า ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด วันเสาร์
เทศบาลตำบลยุหว่า หลวงพ่อเพชร วัดหนองพันเงิน
อบต.ท่าวังพร้าว บ้านไทยเขิน
อบต.ท่าวังพร้าว พิพิธพันธ์บ้านไทยเขิน
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก วัดท่าจำปี
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก กลุ่มทอผ้าวัดหัวริน
อบต.น้ำบ่อหลวง ผลิตภัณฑ์ (ของดี) ในตำบลน้ำบ่อหลวง
อบต.น้ำบ่อหลวง วัดห้วยโท้ง
อบต.น้ำบ่อหลวง วัดน้ำบ่อหลวง
อบต.น้ำบ่อหลวง วัดโรงวัว
อบต.น้ำบ่อหลวง วัดจอมแจ้ง
อบต.น้ำบ่อหลวง วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
เทศบาลตำบลบ้านแม เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)
เทศบาลตำบลบ้านแม ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านกิ่วแลน้อย
อบต.มะขุนหวาน วัดพระธาตุทุ่งตูม
อบต.มะขุนหวาน ศูนย์แสดงสินค้าโอท๊อป
อบต.แม่ก๊า วัดสันคอกช้าง
อบต.แม่ก๊า วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม