องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง หอพญาผาบ
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตลาดนัดวัว-ควาย
เทศบาลตำบลป่าไผ่ วัดดอยแท่นพระผาหลวง
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลสันพระเนตร วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
เทศบาลตำบลแม่แฝก วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดประจำตำบล)
เทศบาลตำบลแม่แฝก อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลแม่แฝก วัดบ้านโป่ง (เรือโบราณ)
เทศบาลตำบลแม่แฝก โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก - แม่งัด
เทศบาลตำบลเมืองเล็น วัดหนองก้นครุ
เทศบาลตำบลเมืองเล็น วัดเมืองวะ
เทศบาลตำบลเมืองเล็น วัดหัวฝาย
เทศบาลตำบลเมืองเล็น วัดเมืองเล็น
เทศบาลตำบลเมืองเล็น วัดขัวสูง
เทศบาลตำบลสันป่าเปา วัดสันป่าค่าง
เทศบาลตำบลสันป่าเปา วัดพยากน้อย
เทศบาลตำบลสันป่าเปา วัดต้นสาร
เทศบาลตำบลสันป่าเปา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เทศบาลตำบลสันป่าเปา วัดสันต้นเปา
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง พิพิทธภัณฑ์วัดร้องเม็ง