องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตลาดนัดวัว-ควาย
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง หอพญาผาบ
เทศบาลตำบลป่าไผ่ วัดดอยแท่นพระผาหลวง
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลสันพระเนตร วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
เทศบาลตำบลแม่แฝก โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก - แม่งัด
เทศบาลตำบลแม่แฝก อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลแม่แฝก วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดประจำตำบล)
เทศบาลตำบลแม่แฝก วัดบ้านโป่ง (เรือโบราณ)
เทศบาลตำบลเมืองเล็น วัดเมืองเล็น
เทศบาลตำบลเมืองเล็น วัดหัวฝาย
เทศบาลตำบลเมืองเล็น วัดขัวสูง
เทศบาลตำบลเมืองเล็น วัดหนองก้นครุ
เทศบาลตำบลเมืองเล็น วัดเมืองวะ
เทศบาลตำบลสันป่าเปา วัดต้นสาร
เทศบาลตำบลสันป่าเปา วัดพยากน้อย
เทศบาลตำบลสันป่าเปา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เทศบาลตำบลสันป่าเปา วัดสันป่าค่าง
เทศบาลตำบลสันป่าเปา วัดสันต้นเปา
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง พิพิทธภัณฑ์วัดร้องเม็ง