องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าข้าม ออบหลวง
เทศบาลตำบลบ่อหลวง โรงเรียนปริยัติธรรมบ้านขุน
เทศบาลตำบลบ่อหลวง วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม
เทศบาลตำบลบ่อหลวง อนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ
เทศบาลตำบลบ่อหลวง สวนผักดอย ok
เทศบาลตำบลบ่อหลวง สวนสนบ่อแก้ว
เทศบาลตำบลบ่อหลวง สวนป่าดอยบ่อหลวง
เทศบาลตำบลบ้านตาล ผาสิงห์เหลียว
อบต.นาคอเรือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นาคอเรือ-ดอยแอก-อมก๋อย
อบต.นาคอเรือ น้ำตกแม่งูด
อบต.นาคอเรือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า"ห้วยยางปาน"
อบต.บ่อสลี อุทยานแห่งชาติแม่โถ
อบต.บ่อสลี น้ำตกแม่ลิด
อบต.บ่อสลี สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว
อบต.บ่อสลี ดอย 360 องศา
อบต.หางดง อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อบต.ฮอด วัดพระบาทแก้วข้าว
อบต.ฮอด วัดพระเจ้าโท้
อบต.ฮอด วัดหลวงฮอด
อบต.ฮอด ผาวิ่งชู้
อบต.ฮอด วัดเจดีย์น้อย
อบต.ฮอด วัดดอยอุปแก้ว