องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา วัดปัจฉิมการาม
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา วัดฉิมพลีวุฒาราม
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา วัดประถมการาม
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา วัดบ้านชั่ง
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา วัดปัญจวราราม
อบต.ดอยเต่า วัดหลวงดอยเต่า
อบต.ท่าเดื่อ วัดพระธาตดอยเกิ้ง
อบต.ท่าเดื่อ ทะเลสาบดอยเต่า
อบต.บงตัน พุทธสถานดอยต๊อก
อบต.บ้านแอ่น
อบต.โปงทุ่ง ถ้ำหม้อ
อบต.โปงทุ่ง วักพระบาทตะเมาะ
อบต.โปงทุ่ง ถ้ำห้วยหก
อบต.โปงทุ่ง อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ