องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.บ้านสหกรณ์ ถ้ำเมืองออน
อบต.บ้านสหกรณ์ น้ำพุร้อนสันกำแพง
อบต.บ้านสหกรณ์ น้ำพุร้อนรุ่งอรุณ
อบต.บ้านสหกรณ์ ถ้ำเวียงฟ้า
อบต.ทาเหนือ อ่างเก็บน้ำแม่ฉีก
อบต.ทาเหนือ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
อบต.ทาเหนือ สวนเสาวรส บ้านสวนห้วยเสือ
อบต.ทาเหนือ วัดห้วยบง
อบต.ทาเหนือ อุทยานหลวงปู่ทวด
อบต.ทาเหนือ น้ำตกแม่ต๋ง
อบต.ห้วยแก้ว น้ำตกแม่กำปอง
อบต.ห้วยแก้ว ผาน้ำลอด
อบต.ห้วยแก้ว โฮมเสตย์
อบต.ห้วยแก้ว ม่อนกูดพันปี
อบต.ห้วยแก้ว น้ำตกธารทอง
อบต.ห้วยแก้ว หินโยกหินคลอน
อบต.ห้วยแก้ว น้ำตกแม่ลาย
อบต.ออนกลาง ม่อนประทีป
อบต.ออนกลาง วัดพระธาตุดอยผาตั้ง
อบต.ออนเหนือ น้ำตกตาดเหมย
อบต.ออนเหนือ อ่างเก็บน้ำแม่ออน
อบต.ออนเหนือ จุดชมวิว
อบต.ออนเหนือ น้ำตกเจ็ดชั้น
อบต.ออนเหนือ น้ำตกตาดช้างย้ำ